KONFERENSPROGRAM

Registrering och morgonkaffe med smörgås

10min

KEYNOTE - Förstå blockchains grunder och dess affärsnytta

För många är det fortfarande otydligt var tekniken bör appliceras och varför. Ivan Liljeqvist, mer känd som Ivan on Tech på Youtube, ger dig en snabb genomgång i Blockchains grunder och vad som gör tekniken så revolutionerande.

  • Skillnaden mellan bitcoin och blockchain
  • Vad är blockchain och framförallt, vad är det inte? 
  • Vad gör blockchain så intressant?
  • Den disruptiva kraften i blockchain 

Ivan Liljeqvist, Ivan on Tech

25min

KEYNOTE - Blockchain Today: Where it is making a difference and the Lessons Learned

This talk will describe how and where blockchain is being successfully applied in the enterprise today and review the lessons learned from driving hundreds of enterprise blockchain projects around the globe.  

  • What is the secret recipe for blockchain success?  
  • What are the biggest challenges in building blockchain networks? 

Marie L. Wieck, General Manager, IBM Blockchain

Föredraget hålls på engelska 


40min

PANDELDISKUSSION - Vilka affärsmöjligheter ger blockchain som inte finns utan blockchain?

En diskussion med företag som har börjat tillämpa tekniken om vad de anser att tekniken möjliggör och varför det inte hade varit möjligt utan den. 

Bekräftade talare: 

Lars Sjögren, COO Banking Nordic at Danske Bank
Lisa Farrar
, CDO, Nordic Choice
Peik Martin, CIO, TUI
Marie L. Wieck
, General Manager, IBM Blockchain


Paneldiskussionen hålls på engelska

30min

Förmiddagsfika

30min

KEYNOTE - Harnessing blockchain for the public good

As a disruptive technology, Blockchain is unique in the extent to which it has triggered innovation activity across the globe with specific social impact intent. This is the emerging field of Blockchain for Good (B4G). Helen Disney will provide an overview of the rapidly emerging field and give examples of use cases of blockchain and distributed ledger technology focusing on public good and humanitarian impact. She will discuss obstacles to scaling, regulatory issues and what will be needed to achieve impact on a large scale.

Helen Disney is Founder of Unblocked and Chair of the Committee for Public Good, Governance and Policy at the British Blockchain Association.

Föredraget hålls på engelska

30min

Publik och privat Blockchain – tillgängliga alternativ och möjligheter

Skillnader mellan privat och publika blockkedjor och om möjligheter och utmaningar med dem.

Eric Wall, mjukvaruingenjör, blockchain- och kryptovaluta-expert samt bloggare med stor erfarenhet inom trading 

    25min

    Säkrare delning av patientens data genom komplettering med ny teknik till befintliga system

    • Hur möjliggör vi en ökad datadriven och individanpassad vård?
    • Nya krav med ökad datainsamling utanför sjukhuset
    • Hur skapar vi ett jämbördigt samarbete mellan patienten och vårdgivaren?
    • Data ska hanteras säkert, vara tillgänglig, verifierad och delbar för alla

    Fredrik Öhrn, Senior Innovationsledare, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

    Peter Söderman, Projektledare, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

    25min

    Lunch

    60min

    TradeLens - a solution jointly developed by Maersk and IBM to apply blockchain to the world's global supply chain

    • The challenges that the blockchain technology solves and the perspectives going forward 
    • Ways to ensure efficient and secure global trade 
    • How to bringing together various parties to support information sharing and transparency
    • Using TradeLens to spur industry-wide innovation

    Jeppe Kobbero, Senior Manager, TradeLens, Maersk


    Föredraget hålls på engelska

    30min

    Digitalisering av tjänster för företag och deras skattehantering, redovisning och revision med fokus på blockkedjeteknikens möjligheter

    • Lösningar som möjliggör effektivare hantering av digitala kvitton och fakturor, fullmakter, företagsinformation och SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)
    • Ledande exempel på krypteringslösningar och distribuerade arkitekturer från hela världen
    • Estlands framgångar i att utnyttja olika delar av blockkedjeteknikens fördelar

    Göran Sundin, IT strateg, Skatteverket 

    Magnus Kempe,  Director Retail & Finance, Kairos Future

    Jürgen Šuvalov, X-tee Product Owner at Estonian Information System Authority


    Föredraget hålls både på svenska och engelska

    30min

    Your own blockchain to share data and record workflows with your business peers & administrations

    Sylvain Vittecoq, Founder and CEO, Filechain

    Föredraget hålls på engelska

    15min

    Kvinnor inom Blockchain

    Samtal på scen

    Helen Disney is Founder of Unblocked and Chair of the Committee for Public Good, Governance and Policy at the British Blockchain Association.

    Tove Andersson, CMO  på Superblocks och grundare till Kryptogäris

    Samtalet hålls på engelska

    20min

    Eftermiddagsfika

    30min

    Skalbarhet, säkerhet och utmaningar med tekniken

    • Hur är läget nu?
    • Vad går och går inte att göra?
    • Hur kommer man runt problemet med skalbarhet i dagsläget?
    • Vilka lösningar har presenterats för att lösa problemet?
    • Kommer man kunna lösa skalbarhetsproblemet och vad får det för effekter om det inte går?
    • Risker och säkerhet

    Alexander Bottema, programmerare och bitcoin- och blockchainexpert

    25min

    Blockchain reglering som konkurrens fördel?

    • Vilka regleringar ser går det att se internationellt?
    • Hur långt har Sverige kommit?
    • I vilka områden är reglering viktigast?
    • Ligger Sverige efter när det gäller reglering av Blockchain?

    David Wedar, Jurist och entreprenör, Captat

    25min

    KEYNOTE - Maltas strategi för att bli Blockchain Island

    Steve Tendon, Blockchain Strategist/Advisor, Malta National Blockchain Strategy & Malta Blockchain Task Force 

    Föredraget hålls på engelska

    30min

    PANELDISKUSSION - Vad krävs för att Blockchain i Sverige ska ta fart och fler tillämpningar ska ske?

    Panelmedlemmar:
    Steve Tendon, Blockchain Strategist/Advisor, Malta National Blockchain Strategy & Malta Blockchain Task Force 

    Nils von Heijne, serieentreprenör och blockchainexpert 

    David Suomalainen, Jurist, Digital utveckling, Lantmäteriet samt medlem i EU Blockchain Observatory and Forum Working Groups

    Tove Andersson, CMO på Superblocks och grundare till Kryptogäris 

    30min

    Moderator Mimi Billing sammanfattar och avslutar konferensen

    10min

    Di:s kvällsmingel med dryck och snittar

    90min